MENU

Biznes na wschodzie

03

Kompleksowe usługi prawne dla firm

Obsługa prawna firm w językach polskim, rosyjskim i ukraińskim.

Coraz więcej polskich przedsiębiorstw rozważa wejście na rynki wschodnie ze swoimi produktami i usługami. Mimo rosnącego potencjału ekonomicznego rynków w Rosji, na Ukrainie i w innych krajach byłego ZSRR polskie firmy często rezygnują z ekspansji na ww. rynki ze względu na wysoki stopień ryzyka powodowany różnicami kulturowymi i brakiem znajomości miejscowego systemu prawnego.

Kancelaria Prawna adwokat Oxany Piątkowskiej jako jedyna w Polsce świadczy bezpośrednio kompleksowe usługi prawne dla firm w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim. Adwokat Oxana Piątkowska posiada dwa obywatelstwa i jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Stowarzyszenia Prawników w Rosji („Ассоциация юристов России"), Stowarzyszenia Prawników Ukrainy („Асоціація правників України") i Międzynarodowego Zrzeszenia Adwokatów („Международный Союз Aдвокатов”).

Szczegółowa oferta

Nieliczne podmioty świadczące usługi prawne polskim podmiotom na rynkach wschodnich są najczęściej zaledwie pośrednikami, ograniczającymi swoje wsparcie do zlecania zadań podwykonawcom, często też nie posiadają wymaganych uprawnień zawodowych i fachowej wiedzy. Nieznajomość mentalności wschodnich kontrahentów oraz niewystarczające zrozumienie rosyjskojęzycznych zwrotów prawnych prowadzi do błędów, które często generują dodatkowe koszty dla polskich zleceniodawców. Właśnie dlatego już coraz więcej polskich przedsiębiorstw zaufało Kancelarii Adwokackiej adwokat Oxany Piątkowskiej, która specjalizuje się w obsłudze prawnej wszelkich transakcji polsko-rosyjskich i polsko-ukraińskich

Kancelaria oferuje polskim przedsiębiorcom pełną obsługę prawną w Rosji i na Ukrainie, a mianowicie:

• rejestracja oraz likwidacja spółek, przedstawicielstw i oddziałów w stosownych organach w Rosji i na Ukrainie (Kancelaria załatwia wszelkie formalności, m. in.: sporządza umowę spółki, statutu w dwóch wersjach językowych, zleca notariuszowi przygotowanie aktu notarialnego, rejestruje spółkę we właściwym urzędzie skarbowym oraz zajmuje się formalnościami związanymi z otwarciem konta bankowego);
• zbywanie i nabywanie spółek oraz przedsiębiorstw w Rosji i na Ukrainie;
• sporządzenie oraz opiniowanie umów, kontraktów, ofert handlowych oraz wszelkiego rodzaju dokumentacji korporacyjnej w językach polskim, rosyjskim i ukraińskim;
• doradztwo oraz udzielanie pisemnych i ustnych porad prawnych w językach polskim, rosyjskim i ukraińskim;
• bezpośrednie uczestnictwo oraz doradztwo Adwokata na spotkaniach biznesowych z klientami rosyjsko- i ukraińskojęzycznymi w Polsce, na Ukrainie i w Rosji;
• doradztwo w zakresie wyboru strategii procesowej w postępowaniu sądowym na terenie Rosji i Ukrainy oraz reprezentacja Klienta przed sądami i organami administracji publicznej w ww. krajach;
• obsługa prawna inwestycji bezpośrednich na terytorium Rosji i Ukrainy zawierająca przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów zapewniających gwarancję bezpieczeństwa finansowego planowanych inwestycji;
• doradztwo w zakresie prawa podatkowego, dewizowego oraz celnego dla przedsiębiorców polskich prowadzących wymianę handlową z przedsiębiorcami z Rosji i Ukrainy, w tym m. in. w zakresie umów o unikanie podwójnego opodatkowania oraz procedur celnych w tych krajach;

• windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów na terenie Rosji i Ukrainy, począwszy od przedsądowych wezwań do zapłaty oraz udziału w negocjacjach z dłużkami aż po skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i wyegzekwowanie powstałych należności;
• obsługa prawna w zakresie rejestracji oraz ochrony znaku towarowego na terytorium Rosji i Ukrainy;
• doradztwo i reprezentowanie polskich przedsiębiorców w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji ze strony rosyjskich oraz ukraińskich podmiotów gospodarczych;
• obsługa prawna w zakresie nabycia nieruchomości przez podmioty zagraniczne na terytorium Rosji i Ukrainy;
• przeprowadzenie wywiadu gospodarczego;
• obsługa prawna w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem oraz legalizacją pobytu na terytorium Rosji i Ukrainy;
• doradztwo w zakresie uzyskania obowiązkowej certyfikacji towarów zarówno produkowanych w Rosji i na Ukrainie, jak i importowanych na tereny ww. państw;
• koncesjowanie działalności gospodarczej.

Kancelaria współpracuje również z renomowanymi biurami notarialnymi oraz kancelariami prawnymi w Rosji i na Ukrainie

Przy wsparciu Kancelarii Adwokackiej adwokat Oxany Piątkowskiej własna firma w Rosji lub na Ukrainie staje się realną możliwością ekspansji na rynki wschodnie.


Stowarzyszenie Prawników Ukrainy Stowarzyszenie Prawników Rosji Międzynardowe Zrzeszenie Adwokatów