MENU

Cennik

04

Systemy rozliczeń

Kancelaria stosuje dwa systemy rozliczeń

Kancelaria stosuje dwa systemy rozliczeń: system wynagrodzenia zryczałtowanego oraz godzinowego. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

System zryczałtowany: wynagrodzenie określane jest z góry poprzez ustalenie konkretnej kwoty należności. Najczęściej taki sposób wynagrodzenia jest stosowany za prowadzenie spraw sądowych. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z klientem poprzez podpisanie umowy o obsługę prawną. Pomocniczo przy określeniu wynagrodzenia stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie i ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 z późniejszymi zmianami).

System godzinowy: wynagrodzenie zależy od ilości poświęconego czasu na dane zlecenie. System ten stosowany jest przy stałej obsłudze prawnej.

Koszt porady prawnej wynosi od 200 do 400 zł (do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %), zależnie od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania.

Obsługa prawna cudzoziemców Pisma procesowe i umowy

Obsługa prawna cudzoziemców
Wynagrodzenie Adwokata z tytułu reprezentacji przed właściwym Urzędem ds. cudzoziemców oraz Sądem Administracyjnym uzależnione jest od rodzaju konkretnej sprawy i stopnia jej skomplikowania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zagranicznych Klientów Kancelaria oferuje możliwość dokonania płatności w walutach obcych oraz za pośrednictwem Western Union.

Pisma procesowe i umowy
Koszt napisania standardowego pisma procesowego jest ustalany ryczałtowo z góry w zależności od skomplikowania sprawy oraz terminu, w jakim pismo ma być przygotowane.

W przypadku zaistnienia konieczności analizy akt sprawy w sądzie, pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonane poza Kancelarią.

Wynagrodzenie z tytułu napisania bądź dokonania analizy prawnej umowy ustalane jest z Klientem indywidualnie i zależy od stopnia szczegółowości umowy oraz terminu wykonania prac Adwokata.

W przypadku zlecenia reprezentowania Klienta przed Sądem lub urzędem znajdującym się poza Warszawą należy liczyć się z koniecznością zwrotu kosztów dojazdu do siedziby danego organu, stosownie do treści przepisów normujących zwrot kosztów dojazdów pracowników w ramach tzw. delegacji.

Wynagrodzenie adwokata jest płatne z góry, istnieje jednak możliwość rozłożenia płatności na raty.