MENU

Kancelaria

01

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Oxana Piątkowska

Kancelaria Adwokacka adwokat Oxany Piątkowskiej powstała w celu zapewnienia profesjonalnej pomocy prawnej Klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym zarówno na terytorium Polski, jak i byłego ZSRR.

Kancelaria udziela pomocy prawnej począwszy od porad prawnych i sporządzania wszelkich pism procesowych oraz opinii prawnych, aż po reprezentowanie Klientów przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania, organami administracyjnymi, w tym urzędami ds. cudzoziemców, jak też innymi instytucjami państwowymi. Kluczową kwestią dla Kancelarii jest indywidualne podejście do każdej ze spraw. W obsłudze prawnej Kancelaria przedstawia rzetelną ocenę stanu faktycznego oraz ryzyko prawne prowadzonej sprawy, mając na uwadze przede wszystkim dobro Klienta. Na każdym etapie prowadzenia sprawy Klient jest informowany o aktualnym stanie sprawy oraz o czynnościach dokonanych przez adwokata. Kancelaria prawna dla cudzoziemców i Polaków prowadzi sprawy, unikając zbędnych kosztów postępowania oraz dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania powstałego problemu prawnego. Działalność Kancelarii opiera się na zasadzie etyki zawodowej. Wszystkie informacje powierzone Kancelarii są chronione tajemnicą adwokacką. 

Adwokat Oxana Piątkowska jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie od 2009 r. Aplikację adwokacką odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i następnie po zdanym egzaminie zawodowym została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Wcześniej ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UW. Adwokat Oxana Piątkowska ukończyła ponadto Studium Prawa Rosyjskiego organizowane przez Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego we współpracy z Akademickim Uniwersytetem Prawnym w Moskwie, działającym przy Instytucie Państwa i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk. Jest wykładowcą akademickim z przedmiotu prawno-administracyjne uwarunkowania biznesu na rynkach wschodnich na Uczelni im. Łazarskiego w Warszawie.

Czytaj więcej

Adwokat Oxana Piątkowska zdobywała doświadczenie zarówno w międzynarodowych, jak i w polskich kancelariach prawnych, które prowadziły obsługę prawną dużych podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych. Jest uczestnikiem „Stowarzyszenia Prawników Ukrainy" ("Асоціація правників України"), członkiem „Stowarzyszenia Prawników w Rosji" („Ассоциация юристов России") oraz "Międzynarodowego Zrzeszenia Adwokatów" („Международный Союз Aдвокатов”).

Urodziła się w Mołdawii (Naddniestrze - rosyjskojęzyczna część Republiki Moldowy). Rodzice są obywatelami Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy. Z Polską związana jest od rozpoczęcia studiów prawniczych. Biegle włada językiem polskim, ukraińskim oraz rosyjskim, który jest jej językiem ojczystym. Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni prawnicy, którzy oprócz języka polskiego biegle władają językiem rosyjskim i ukraińskim oraz znają system prawny Rosji i Ukrainy.   Kancelaria współpracuje z rzeczoznawcą majątkowym, tłumaczami przysięgłymi języków obcych (w szczególności języka rosyjskiego oraz ukraińskiego), kancelarią notarialną oraz mediatorem. W celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi prawnej polskich przedsiębiorców w Rosji i na Ukrainie Kancelaria współpracuje z kancelariami prawnymi oraz biurami notarialnymi na terenie ww. państw. 

Stowarzyszenie Prawników Ukrainy Stowarzyszenie Prawników Rosji Międzynardowe Zrzeszenie Adwokatów